Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

II. General OS

II. General OS 1. Управление на процесите   Процесът като такъв има няколко определения, но основното е “програма в процес на изпълнение”. Стъпките при които дадена програма се превръща в процес са: – програмата е представена като последователност от оператори на някой език за програмиране от високо ниво и се съхранява под формата на файл. […]

Бърза първоначална настройка на cisco switch – пускане на ssh достъп.

Наложи ми се на бързо да пусна ssh достъп до cisco switch , който не е бил настройван до сега. В случая модела е 4948, но това не е от голямо значение. Ето и командите, които се изпълняват: en Switch(config)#configure t Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#ip address IPADDR NETMASK Switch(config-if)#ip default-gateway GW Cisco01_g(config)#hostname Cisco01_G Cisco01_G(config)#ip domain-name […]

Грешка „mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication.“

Ако при опит да се свържете към mysql през php ви се връща следната грешка: CDbConnection failed to open the DB connection: SQLSTATE[HY000] [2000] mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD(‘your_existing_password’). This will store a […]

, ,

chmod permissions example linux acl

Примери и разяснения относно правата в Линукс http://www.linuxtechguru.com/chmod-permissions-example-linux-acl/

I. Data structures

Определение: В компютърните науки, “Data structure” е начин за запазване и организиране на данни в компютрите за да може да се използват по-ефективно. Различните видове структури от данни подхождат на различни видове приложения (програми), като някои са специализирани за специфични задачи.   1. Примитивни, съставни и абстрактни типове от данни   Примитивни (наречени още “прости”) […]

Previous Posts