Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Тестване на производилтелност на софтуерни RAID масиви

Здравейте,

това е моята първа статия тук, поради което се надявам да бъда извинен ако има допуснати грешки, или не сте ме разбрали за нещо.

В първата си статия ще обясня на кратко целия цикъл по тестването на производителността на софтуерен RAID.

Тестовата система е един стар сървър P4 със 3G RAM, 2x80GB ATA дискове и 6x400GB SATA дискове.

За операционна система използвах Debian 5.0.3 stable 386i

Направих стандартна инсталация, като по време на инсталацията от инсталатора сложих двата диска по 80GB в RAID 1 масив, и го използвах за „/“ на линукса.

След като инсталацията приключи е необходимо да създадем  RAID масивите.

Самото създаване става в следните стъпки:

Необходимо е да бъдат инсталирани следните пакети:
mdadm – за създаване и управление на RAID масиви
postmark – за извършване на тестовете

Трябва да бъдат подготвени дисковете, като им се зададе правилния тип.

В моя случай аз използвах fdisk

server1:~# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 8355.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
 (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help):

Можете да натиснете „m“ за да получите помощ в използането на fdisk.
Желателно е да натиснете „p“ за да прегледате текущите дискове.
Ако няма такива чрез „n“ трябва да създадете такъв, като в моя случай на всеки диск направих по един дял с пълния капацитет на диска.
След като създадете диска чрез натискане на „t“ задавате ID на диска. За RAID трябва да изберете „fd“ – Linux raid auto:

Command (m for help): t
Partition number (1-5): 1
Hex code (type L to list codes): L
...
...
...
16 Hidden FAT16  61  SpeedStor    f2 DOS secondary
17 Hidden HPFS/NTF 63 GNU HURD or Sys fd Linux raid auto
18 AST SmartSleep 64 Novell Netware fe LANstep
1b Hidden Win95 FA 65 Novell Netware ff BBT
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help):

За да се запише всичко и излезете от fdisk трябва да въведете „w“.
Операцията се повтаря за всеки диск.

След като сте създали всички дискове е време да ги вкарате в райд масив.
Командата която използвах е mdadm.
В моя случай направих тестове с 2 диска в RAID0 и RAID1, и 4 диска в RAID0, RAID5 и RAID10.
Ето как се създава масив от 2 диска в RAID0:

server1:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda1 /dev/sdb2

Следва форматиране на новосъздадения RAID масив чрез следната команда:

server1:~# mkfs.ext3 /dev/md0

Остава само да монтираме масива и ще бъде готов за използване.
За целта добавяме следния ред в /etc/fstab:

/dev/md0   /mnt/raid0   ext3  defaults  0 0

Трябва да създадем директорията /mnt/raid0 и да монтираме RAID масива:

server1:~# mkdir /mnt/raid0
server1:~# mount /dev/md0

Време е да преминем към същинската част, а именно самия тест с postmark:

server1:~# postmark
pm>set location /mnt/raid0
pm>set number 5000
pm>set transactions 5000
pm>set buffering false
pm>set size 500 10000000
pm>run
Creating files...Done
Performing transactions..........Done
Deleting files...Done
	Time:
		966 seconds total
		591 seconds of transactions (8 per second)

	Files:
		7482 created (7 per second)
			Creation alone: 5000 files (15 per second)
			Mixed with transactions: 2482 files (4 per second)
		2510 read (4 per second)
		2490 appended (4 per second)
		7482 deleted (7 per second)
			Deletion alone: 4964 files (85 per second)
			Mixed with transactions: 2518 files (4 per second)

	Data:
		13215.77 megabytes read (13.68 megabytes per second)
		40857.20 megabytes written (42.30 megabytes per second)

Подобно на упътването по-горе направих тестове за 2 диска RAID1, и 4 диска в RAID0, RAID5 и RAID10.
Резултатите от тестовете Ви предоставям в следна графика:

dyerware.com


, , , , , ,

Вашият коментар