Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

XEN виртуална машина + grub

Ако направите грешката да качите GRUB на XEN виртуална машина, но най-вероятно при инсталация на софтуер ще видите подобна грешка:

 

No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
Need to get 0 B of archives. After unpacking 0 B will be used.
Setting up linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-31) …
Running depmod.
Running update-initramfs.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
Searching for GRUB installation directory … found: /boot/grub
warning: grub-probe can’t find drive for /dev/sda1.
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sda1. Check your device.map.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 1
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.32-5-amd64.postinst line 799, <STDIN> line 2.
dpkg: error processing linux-image-2.6.32-5-amd64 (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 2
configured to not write apport reports
Errors were encountered while processing:
linux-image-2.6.32-5-amd64
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A package failed to install. Trying to recover:
Setting up linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-31) …
Running depmod.
Running update-initramfs.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
Searching for GRUB installation directory … found: /boot/grub
warning: grub-probe can’t find drive for /dev/sda1.
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sda1. Check your device.map.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 1
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.32-5-amd64.postinst line 799, <STDIN> line 2.
dpkg: error processing linux-image-2.6.32-5-amd64 (–configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 2
Errors were encountered while processing:
linux-image-2.6.32-5-amd64

 

Грешката се появява, тъй като grub не може да си намери диска, което пък е нормално за XEN виртуалка.

Решението е – изтрийте grub 🙂

apt-get remove grub-legacy grub-common

Вашият коментар