Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Как да откриете с какви параметри е бил компилиран даден mysql

Написаното се отнася само за MySQL по-малка от 5.5

Ако сте се чудили как да откриете с какви параметри е бил компилиран даден mysql сървър, то може да използвате командата mysqlbug. Изхода от нея във формат готов за изпращане във въд на писмо, но вътре се съдържат и данни за mysql, как е компилиран и т.н.

Друг вариант  e aко все още все още не сте изтрили директорията в която сте компилирали mysql, и не сте изпълнили make clean, то потърсете вътре за файл с име config.log 

Вашият коментар