Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Компилиране на php5 с pecl модула – imagick

Наложи ми се без да използвам pecl, да добавя imagick модула към php.

Видях следния how to , който ме упъти достатъчно добре относно това, което трябва да направя, а по-точно:

1. Сваляте сорс на php от www.php.net и го разархивиреате.

2. Сваляте сорс на imagick от http://pecl.php.net/packages.php и го разархивирате в php_source/ext/ , като преименувате неговата директория на imagick.

3. Изтривате configure файла и изпълнявате командата:

./buildconf --force

4. Компилирате php с
--with-imagick

До тук добре, но при мен на стъпка три, buildconf не ми хареса версията на autoconfig и даде следната грешка:

Forcing buildconf
buildconf: checking installation...
buildconf: You need autoconf 2.59 or lower to build this version of PHP.
You are currently trying to use 2.63
Most distros have separate autoconf 2.13 or 2.59 packages.
On Debian/Ubuntu both autoconf2.13 and autoconf2.59 packages exist.
Install autoconf2.13 and set the PHP_AUTOCONF env var to
autoconf2.13 and try again.
make: *** [buildmk.stamp] Error 1

, поради което си свалих съответната версия на autoconfig (http://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/) , компилирах я и след като си направих предварително бекъп на изпълнимите фйалове (autoconf и autom4te), ги заместих за докато се изпълни въпросната команда.

Вашият коментар