Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Грешка „mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication.“

Ако при опит да се свържете към mysql през php ви се връща следната грешка:

CDbConnection failed to open the DB connection: SQLSTATE[HY000] [2000] mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD('your_existing_password'). This will store a new, and more secure, hash value in mysql.user. If this user is used in other scripts executed by PHP 5.2 or earlier you might need to remove the old-passwords flag from your my.cnf file

Проблема се състои в това, че вашата парола е от стария тип, който не е добре защитен. За да генериарте парола от нов тип трябва да изпълните следното на mysql сървъра:

SET old_passwords = 0;
UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('somepassword') WHERE User = 'someuser';
FLUSH PRIVILEGES;

Може да добавите  old_passwords = 0 в конфигурационния файл на MySQL.

, ,

Вашият коментар