Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Бърза първоначална настройка на cisco switch – пускане на ssh достъп.

Наложи ми се на бързо да пусна ssh достъп до cisco switch , който не е бил настройван до сега. В случая модела е 4948, но това не е от голямо значение.

Ето и командите, които се изпълняват:

en
Switch(config)#configure t
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address IPADDR NETMASK
Switch(config-if)#ip default-gateway GW
Cisco01_g(config)#hostname Cisco01_G
Cisco01_G(config)#ip domain-name Cisco01_G
Cisco01_G(config)#crypto key generate rsa 2048
Cisco01_G(config)#ip ssh authentication-retries 5
Cisco01_G(config)#ip ssh version 2
Cisco01_G(config)#username USERNAME privilege 15 password PASSWORD
Cisco01_G(config)#aaa new-model
Cisco01_G(config)#aaa authentication login default local
Cisco01_G(config)#enable secret PASSWORD
Cisco01_G(config)#end
Cisco01_G#copy running-config startup-config

Чрез горните команди се настройва IP адрес на switch-а, настройва се hostname, генерира се ключа на ssh, създава се потребител, задава се модел за аутентификация, задава се „enable“ парола и се запазват настройките.

 

Вашият коментар