Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Команди

Бърза първоначална настройка на cisco switch – пускане на ssh достъп.

Наложи ми се на бързо да пусна ssh достъп до cisco switch , който не е бил настройван до сега. В случая модела е 4948, но това не е от голямо значение. Ето и командите, които се изпълняват: en Switch(config)#configure t Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#ip address IPADDR NETMASK Switch(config-if)#ip default-gateway GW Cisco01_g(config)#hostname Cisco01_G Cisco01_G(config)#ip domain-name […]

Как да откриете с какви параметри е бил компилиран даден mysql

Написаното се отнася само за MySQL по-малка от 5.5 Ако сте се чудили как да откриете с какви параметри е бил компилиран даден mysql сървър, то може да използвате командата mysqlbug. Изхода от нея във формат готов за изпращане във въд на писмо, но вътре се съдържат и данни за mysql, как е компилиран и […]

Полезни „run“ команди за Windows

Прилагам списък с полезни команди, които се изпълняват от „run“ на MS Windows.   To Access… Run Command Accessibility Controls access.cpl Accessibility Wizard accwiz Add Hardware Wizard hdwwiz.cpl Add/Remove Programs appwiz.cpl Administrative Tools control admintools Adobe Acrobat acrobat (if installed) Adobe Designer formdesigner (if installed) Adobe Distiller acrodist (if installed) Adobe ImageReady imageready (if installed) […]

, , , ,