Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

Учебни материали

II. General OS

II. General OS 1. Управление на процесите   Процесът като такъв има няколко определения, но основното е “програма в процес на изпълнение”. Стъпките при които дадена програма се превръща в процес са: – програмата е представена като последователност от оператори на някой език за програмиране от високо ниво и се съхранява под формата на файл. […]

I. Data structures

Определение: В компютърните науки, “Data structure” е начин за запазване и организиране на данни в компютрите за да може да се използват по-ефективно. Различните видове структури от данни подхождат на различни видове приложения (програми), като някои са специализирани за специфични задачи.   1. Примитивни, съставни и абстрактни типове от данни   Примитивни (наречени още “прости”) […]