Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

client

Инсталация и настройка на OpenVPN стъпка по стъпка.

Здравейте, в тази статия ще опиша стъпките по които настроих OpenVPN сървър за лични потребности. Примера е за настройване на OpenVPN под Debian 5 и клиент под Fedora 12.

, , , ,