Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

rrdtest

Работа с RRDtool

Ще започнем с малко информация относно RRDtool. RRDtool служи за високопроизводително следене на системата и се използва за написваме на самостоятелни шел скриптове за мониторинг. RRDtool използва самостоятелна база от данни, която е създадена специално за мониторинг и в нея няма нищo излишно, което от своя страна го прави бърз за обработка на данни.

, , , ,