Професионален Блог

Поредният WordPress блог – що пък не? :P

How to

Бърза първоначална настройка на cisco switch – пускане на ssh достъп.

Наложи ми се на бързо да пусна ssh достъп до cisco switch , който не е бил настройван до сега. В случая модела е 4948, но това не е от голямо значение. Ето и командите, които се изпълняват: en Switch(config)#configure t Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#ip address IPADDR NETMASK Switch(config-if)#ip default-gateway GW Cisco01_g(config)#hostname Cisco01_G Cisco01_G(config)#ip domain-name […]

Грешка „mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication.“

Ако при опит да се свържете към mysql през php ви се връща следната грешка: CDbConnection failed to open the DB connection: SQLSTATE[HY000] [2000] mysqlnd cannot connect to MySQL 4.1+ using the old insecure authentication. Please use an administration tool to reset your password with the command SET PASSWORD = PASSWORD(‘your_existing_password’). This will store a […]

, ,

Bash скрипт за криптиран бекъп към NFS mount

Идеята е, когато съм си в къщи да си бекъпвам информацията от лаптопа, като правя пълен само ако деня е неделя, а през останалите дни са инкрементални. Скрипта е тъпичък 🙂 , но ми върши работа и за момента май работи така както искам :). Използва NFS mount и gpg за криптиране на бекъпа. Недостатъка […]

, , ,

Добавяне на Jail (chroot) среда в Synology

Вече от няколко месеца се радвам на моето Synology. Още в началото бях намислил да си сложа Gentoo като chroot среда в Synology-то, тъй като исках да си пускам разни приложения, а не желая да разбърниквам основната ОС.

Компилиране на php5 с pecl модула – imagick

Наложи ми се без да използвам pecl, да добавя imagick модула към php. Видях следния how to , който ме упъти достатъчно добре относно това, което трябва да направя, а по-точно: 1. Сваляте сорс на php от www.php.net и го разархивиреате. 2. Сваляте сорс на imagick от http://pecl.php.net/packages.php и го разархивирате в php_source/ext/ , като преименувате неговата директория на […]

Previous Posts